مدیران آگاه

هوش سازمانی و مولفه های آن

                                   نویسنده فاطمه پیکری فر

تعریف هوش سازمانی ومؤلفه های هوش سازمانی

هوش سازمانی : توانایی یک سازمان در حل مسائل سازمانی و به عبارت دیگرشامل کلیت و تمامیت اطلاعات، تجربه، دانش و درک مسائل سازمانی  است.

هوش سازمانی به عنوان یک فرایند شامل پنچ مؤلفه اساسی است:

-حافظۀ سازمانی

-دانش سازمانی

-یادگیری سازمانی

-ارتباطات سازمانی

-نتیجه گیری سازمانی

حافظأ سازمانی بیانگر توانایی نگهداشت وقایع، موقعیت ها، رفتارهای موفق و ناموفق و توانایی جمع آوری آنها در صورت نیازاست.  دانش سازمانی شامل توانایی های سازمانی برای درک و فهم و تفسیر بیشتر تا سازمان بر اصول و مبانی خود متمرکز شود. همچنین یادگیری سازمانی  توانایی استفاده و کاربرد مناسب دانش ذخیره شده درحافظأ سازمانی و یادگیری بر مبنای تجربه کسب شده در گذشته تعریف می شود. ارتباطات سازمانی حاصل تبادلات داده ها، اطلاعات و دانش میان افراد درون و بیرون  سازمان وعوامل فنی است. نهایتـاّ نتیجه گیری  سازمانی را می توان مشتمل بر پرهیز و اجتناب، غلبه و فائق امدن بر مشکلات و حل مسئله دانست. هوش سازمانی به عنوان نتیجۀ یک فرایند یا بخش های ساختار یافته و جهت دار اطلاعات است
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام آبان ۱۳۹۰ساعت 11:4  توسط فاطمه پیکری فر  |